קרן פנסיה

קרן פנסיה מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל לגיל פרישה.

קיימים שני סוגי חוסכים: שכיר ועצמאי.

שכיר- תשלום לקרן הפנסיה מתחלק בינו לבין המעסיק.

עצמאי- רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו.

בהגיע החוסך לגיל פרישה תיקבע לו פנסיה חודשית, שתחושב בהתאם לחיסכון שצבר ובהתאם למסלול הפרישה שבחר. הפנסיה תשולם לחוסך לכל חייו.

הפרמטרי המשפיעים על גובה התשלום בגיל פרישה-

# משך החיסכון

# רצף החיסכון

# גובה התשלום ששולם

# גובה דמי הניהול

# שיעור תשואה

בהשוואה בין קרנות הפנסיה השונות נשים לב לאיכות ניהול ההשקעות- האם הגוף במנהל משקיע את הכספים בצורה הנכונה ביותר ועל התשואה המושגת לאורך השנים, על איכות השירות ועל המחיר שנגזר מתוך כספינו.