ביטוח דירה

ביטוח דירה מטרתו הגנה מפני נזקים למבנה הדירה ותכולתה.

הבית הוא נכס יקר מכל הבחינות, לכן חשוב לדאוג לכיסוי ביטוחי למבנה ולתכולת הדירה.

ניתן לבצע הרחבה לכיסוי ערך הקרקע של הדירה.

הסיכונים שאותם נבטח בביטוח דירה:

# נזקי אש כפגיעת ברק, התפוצצות או התלקחות  

# פריצה או גניבה שמשמעותן אובדן של חפצי ערך, כסף מזומן, מכשירים חשמליים וכו'.

# נזקי טבע כגון סערה, סופה, שיטפון או רעידת אדמה המסכנים גם את תכולת הדירה וגם את המבנה עצמו.

# תאונות הנובעות ממקורות חיצוניים כהצפה ממקור חיצוני, נפילת כלי טיס, התנגשות כלי רכב, פעולות זדון ועוד.

# נזקים לצד שלישי כאורחים או עוברי אורח .

# תאונות לעובדי משק בית המועסקים אצלכם.

חשוב לדעת מה כוללת פוליסת הדירה שלכם.

טיפ קטן מאיתנו-

אם אתם שוכרים דירה בדקו את חוזה השכירות שלכם, אם אתם פטורים מתביעות שיבוב או מחויבים לביטוח מבנה.