ביטוח בית משותף

פוליסת הבית המשותף כוללת מגוון כיסויים שהותאמו לצרכים המיוחדים של דיירי הבית המשותף. תכנית זו נותנת מענה למקרים בהם ועד הבית עלול להיתבע על ידי בעלי מקצוע שנפגעו בעת עבודתם ברכוש המשותף (למשל מנקי המדרגות או הגננים) או על ידי אורחים שנפלו בחדר המדרגות או בחצר.

# חשוב לציין כי הביטוח הנ"ל כלפי צד שלישי אינו פוטר את בעלי הדירות מלבטח את אחריותם כלפי צד שלישי בתוך דירותיהם.

חשוב להימנע ממצב בו דיירים מסוימים לא ביטחו כלל את מבנה דירתם ואין ביכולתם לשאת בעצמם בתשלום הנזקים.