ביטוח עסק

עסק הוא דבר יקר, לכן נעשה הכל על מנת להגן עליו מפני כל סיכון פיזי.

שריפה, פריצה ושוד, בעיות בצנרת, רעידות אדמה עלולים לגרום לנזקים משמעותיים בעסק ולהרוס את מקור פרנסתנו. נזקים אלו לא צפויים ולכן צריך לדאוג שיהיה להם כיסוי בפוליסת הביטוח. פגיעה פיזית עלולה להשפיע על התנהלות העסק, מערך הלקוחות והכנסותיו. חשובים עוד יותר ביטוחי החבויות למיניהם - כגון חבות כלפי צד ג', אחריות מעבידים, אחריות מקצועית, חבות המוצר ועוד.

                                 ***חדש!! כיסוי נגד התקפות סייבר***

כמו כן, רצוי להוסיף כיסויים כגון אובדן רווחים, שחזור מסמכים, ציוד אלקטרוני ועוד.

אצלנו בסוכנות מתבצעת התאמה בין סוג העסק לפוליסת הביטוח, הכיסויים עונים לכל הצרכים שצריך בית העסק, בהתחשב בסוגו.

צרו קשר לקבלת הצעה שעונה על צרכי העסק שלכם, הצעה שתיתן מענה איכותי וקונקרטי לסיכונים מולם הוא עומד.