ביטוח חיים

ביטוח חיים מטרתו לדאוג למחר, לצרכים שיהיו במקרה שהמפרנס העיקרי של המשפחה לא יוכל להמשיך לפרנס, במקרה של מוות, נכות או זקנה.

הפיצוי יכול להיות בצורת קיצבה או בהפקדה חד פעמית.

קיימים בשוק סוגים שונים של כיסויים ביטוחיים אשר חלקם גם משלבים מרכיב חסכון.

ביטוח חיים משלב כיסויים ביטוחיים למקרה מוות ולמקרה חיים.    

יש מקרים שבהם הפרדה בין מרכיב החיסכון לכיסוי הביטוחי במוצרים שונים יוזילו משמעותית את המחיר.

המחיר מושפע מגיל המבוטח, מין ועישון- מעשן/לא מעשן.