ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא מטרתו לדאוג להחזר יתרת ההלוואה לבנק ובכך להגן על המשפחה מפני הנטל הכלכלי של החזר תשלומי המשכנתא לאחר אובדן המפרנס העיקרי.
פוליסת ביטוח משכנתא הינה פוליסת חובה הנדרשת על ידי הבנק, אלא אם הבנק החליט אחרת ובאה להגן על הבנק מאי יכולת החזר ההלוואה עקב פטירה.

הפוליסה מותאמת לתכנית המשכנתא בבנק כגון סכום ההלוואה ותקופתה ומבטיחה כי הבנק יקבל את יתרת סכום ההלוואה שנותרה לתשלום, במקרה פטירה, חלילה, של אחד או יותר מהלווים. 

בנוסף, ניתן לכלול בפוליסת המשכנתא ביטוח מבנה למשכנתא, המעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק.