ביטוח עובדים זרים

על המעסיק חלה חובה לבטח עובד זר בביטוח בריאות.

עיקרי הפוליסה:

#חדר מיון - בהתאם לסל הבריאות הממלכתי

#הוצאות רפואיות לטיפולים ולבדיקות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז

#הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית-חולים פסיכיאטרי - עד 60 ימים

#ביקור אצל רופא משפחה / רופא מומחה

#בדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, אולטראסאונד ו- א.ק.ג

#תרופות המכוסות במסגרת סל הבריאות הממלכתי

#הוצאות היריון ולידה – בכפוף לתקופת העסקה בת מינימום תשעה חודשים רצופים 

#העברת גופה לארץ המוצא

#כרטיס טיסה לחו"ל בהתאם למצבו של המבוטח, במידה ואינו כשיר לעבודה במשך 90 יום

#ללא השתתפות עצמית בעת מקרה ביטוח